Ly Tâm 2 Tầng Cánh

Ly Tâm 2 Tầng Cánh

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM 2 TẦNG CÁNH PEDROLLO

Pedrollo 2CP là dòng bơm ly tâm 2 tầng cánh của Pedrollo. Máy được thiết kế với 2 cánh đẩy nên có cột áp rất cao, phù hợp với các yêu cầu cần áp lực lớn.

Pedrollo 2CP có dải cột áp từ 0,75 - 11KW, cột áp làm việc lên tới 112m và lưu lượng đạt tới 27m3/h.

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Pedrollo 2CPm 25/14B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CPm 25/14B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CPm 25/..

10.840.000

Pedrollo 2CP 25/14B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 25/14B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 25/14..

10.840.000

Pedrollo 2CPm 25/14A

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CPm 25/14A Máy Bơm Nước Pedrollo 2CPm 25/..

12.330.000

Pedrollo 2CP 25/14A

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 25/14A Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 25/14..

12.330.000

Pedrollo 2CPm 25/16B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CPm 25/16B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CPm 25/..

12.330.000

Pedrollo 2CP 25/16B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 25/16B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 25/16..

12.330.000

Pedrollo 2CP 25/16A

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 25/16A Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 25/16..

13.070.000

Pedrollo 2CP 32/200C

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 32/200C Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 32/2..

23.170.000

Pedrollo 2CP 32/200B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 32/200B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 32/2..

24.060.000

Pedrollo 2CP 32/210B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 32/210B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 32/2..

27.470.000

Pedrollo 2CP 32/210A

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 32/210A Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 32/2..

29.110.000

Pedrollo 2CP 40/180C

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 40/180C Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 40/1..

26.140.000

Pedrollo 2CP 40/180B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 40/180B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 40/1..

27.470.000

Pedrollo 2CP 40/180A

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 40/180A Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 40/1..

29.110.000

Pedrollo 2CP 40/200B

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 40/200B Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 40/2..

49.300.000

Pedrollo 2CP 40/200A

MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO 2CP 40/200A Máy Bơm Nước Pedrollo 2CP 40/2..

49.890.000