CNP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

CNP CDL 2-7 / CNP CDLF 2-7

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-7 / CDLF 2-7 0,75KW 3PHAMáy Bơm Trục ..

CNP CDL 2-9 / CNP CDLF 2-9

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-9 / CDLF 2-9 1,1KW 3PHAMáy Bơm Trục Đ..

8.083.000

CNP CDL 2-9 (220 ) / CNP CDLF 2-9 (220 )

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-9 / CDLF 2-9 1,1KW 1PHAMáy Bơm Trục Đ..

8.499.000

CNP CDL 2-11 / CNP CDLF 2-11

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-11 / CDLF 2-11 1,1KW 3PHAMáy Bơm Trục..

9.018.000

CNP CDL 2-11 (220) / CNP CDLF 2-11 (220)

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-11 / CDLF 2-11 1,1KW 1PHAMáy Bơm Trục..

9.435.000

CNP CDL 2-13 / CNP CDLF 2-13

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-13 / CDLF 2-13 1,5KW 3PHAMáy Bơm Trục..

9.571.000

CNP CDL 2-13 (220) / CNP CDLF 2-13 (220)

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-13 / CDLF 2-13 1,5KW 1PHAMáy Bơm Trục..

10.173.000

CNP CDL 2-15 / CNP CDLF 2-15

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-15 / CDLF 2-15 1,5KW 3PHAMáy Bơm Trục..

10.008.000

CNP CDL 2-15 (220) / CNP CDLF 2-15 (220)

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-15 / CDLF 2-15 1,5KW 1PHAMáy Bơm Trục..

10.606.000

CNP CDL 2-18 / CNP CDLF 2-18

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-18 / CDLF 2-18 2,2KW 3PHAMáy Bơm Trục..

10.622.000

CNP CDL 2-18 (220V) / CNP CDLF 2-18 (220V)

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-18 / CDLF 2-18 2,2KW 1PHAMáy Bơm Trụ..

11.358.000

CNP CDL 2-22 / CNP CDLF 2-22

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-22 / CDLF 2-22 2,2KW 3PHAMáy Bơm Trục..

11.992.000

CNP CDL 2-22 (220) / CNP CDLF 2-22 (220)

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-22 / CDLF 2-22 2,2KW 1PHAMáy Bơm Trục..

12.733.000

CNP CDL 2-26 / CNP CDLF 2-26

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 2-26 / CDLF 2-26 3KW 3PHAMáy Bơm Trục Đ..

13.192.000

CNP CDL 4-5 / CNP CDLF 4-5

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 4-5 / CDLF 4-5 1,1KW 3PHAMáy Bơm Trục Đ..

CNP CDL 4-5 (220) / CNP CDLF 4-5 (220)

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CDL 4-5 / CDLF 4-5 1,1KW 1PHAMáy Bơm Trục Đ..