Howaki

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Howaki CM 32-160C / 1,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 32-160C 1,5KW 2HP VIỆT NAMHowaki..

Howaki CM 32-160B / 2,2 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 32-160B 2,2KW 3HP VIỆT NAMHowaki..

5.550.000

Howaki CM 32-160A / 3,0 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 32-160A 3KW 4HP VIỆT NAMHowaki C..

5.700.000

Howaki CM 40-160A / 4,0 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 40-160A 4KW 5,5HP VIỆT NAMHowaki..

6.450.000

Howaki CM 40-200B / 5,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 40-200B 5,5KW 7,5HP VIỆT NAMHowa..

8.450.000

Howaki CM 40-200A / 7,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 40-200A 7,5KW 10HP VIỆT NAMHowak..

8.600.000

Howaki CM 40-250B / 11 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 40-250B 11KW 15HP VIỆT NAMHowa..

14.800.000

Howaki CM 40-250A / 15 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 40-250A 15KW 20HP VIỆT NAMHowa..

15.200.000

Howaki CM 50-160B / 5,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-160B 5,5KW 7,5HP VIỆT NAMHowa..

8.450.000

Howaki CM 50-160A / 7,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-160A 7,5KW 10HP VIỆT NAMHowak..

8.600.000

Howaki CM 50-200B / 11 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-200B 11KW 15HP VIỆT NAMHowaki..

13.600.000

Howaki CM 50-200A / 15 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-200A 15KW 20HP VIỆT NAMHowaki..

14.800.000

Howaki CM 50-250C / 15 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-250C 15KW 20HP VIỆT NAMHowaki..

15.200.000

Howaki CM 50-250B / 18,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-250B 18,5KW 25HP VIỆT NAMHowa..

18.350.000

Howaki CM 50-250A / 22 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 50-250A 22,5KW 30HP VIỆT NAMHowa..

22.500.000

Howaki CM 65-125B / 5,5 kW

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP HOWAKI CM 65-125B 5,5KW 7,5HP VIỆT NAMHowa..

8.400.000