Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh

Bơm Ly Tâm 2 Tầng Cánh
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ewara 2CDXM 120/20

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDXM 120/20 1,5KW 2HP ĐẦU INOX..

4.400.000

Ewara 2CDXM 120/30

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDXM 120/30 2,2KW 3HP 1PHA ĐẦU..

5.200.000

Ewara 2CDX 120/30

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDX 120/30 2,2KW 3HP 3PHA ĐẦU ..

4.650.000

Ewara 2CDX 120/40

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDX 120/40 3KW 4HP 3PHA ĐẦU IN..

5.150.000

Ewara 2CDXM 200/30

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDXM 200/30 2,2KW 3HP 1PHA ĐẦU..

5.000.000

Ewara 2CDX 200/30

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDX 200/30 2,2KW 3HP 3PHA ĐẦU ..

4.450.000

Ewara 2CDX 200/40

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDX 200/40 3KW 4HP 3PHA ĐẦU IN..

5.150.000

Ewara 2CDX 200/50

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH EWARA 2CDX 200/50 3,7KW 5HP 3PHA ĐẦU ..

6.200.000