Bơm Công Nghiệp Đầu Inox

Bơm Công Nghiệp Đầu Inox
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ewara - Ewala CA 50-32-160/1.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 50-32-160/1.5 1,5KW 2HP ĐẦU INOXE..

6.200.000

Ewara - Ewala CA 50-32-160/2.2

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 50-32-160/2.2 2,2KW 3HP ĐẦU INOXE..

7.500.000

Ewara - Ewala CA 50-32-200/3.0

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 50-32-200/3.0 3KW 4HP ĐẦU INOXEWA..

8.450.000

Ewara - Ewala CA 50-32-200/4.0

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 50-32-200/4.0 4KW 5,5HP ĐẦU INOXE..

9.850.000

Ewara - Ewala CA 50-32-200/5.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 50-32-200/5.5 5,5KW 7,5HP ĐẦU INOX ..

12.300.000

Ewara - Ewala CA 65-40-125/1.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-125/1.5 1,5KW 2HP ĐẦU INOXE..

6.200.000

Ewara - Ewala CA 65-40-125/2.2

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-125/2.2 2,2KW 3HP ĐẦU INOXE..

7.550.000

Ewara - Ewala CA 65-40-125/3.0

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-125/3.0 3KW 4HP ĐẦU INOXEWA..

8.450.000

Ewara - Ewala CA 65-40-160/4.0

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-160/4.0 4KW 5,5HP ĐẦU INOXE..

9.850.000

Ewara - Ewala CA 65-40-200/5.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-200/5.5 5,5KW 7,5HP ĐẦU INOX ..

12.300.000

Ewara - Ewala CA 65-40-200/7.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-200/7.5 7,5KW 10HP ĐẦU INOX..

13.550.000

Ewara - Ewala CA 65-40-200/11

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-40-200/11 11KW 15HP ĐẦU INOXEW..

17.500.000

Ewara - Ewala CA 65-50-125/4.0

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-50-125/4.0 4KW 5,5HP ĐẦU INOXE..

9.850.000

Ewara - Ewala CA 65-50-160/5.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-50-160/5.5 5,5KW 7,5HP ĐẦU INOX ..

12.300.000

Ewara - Ewala CA 65-50-200/7.5

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-50-200/7.5 7,5KW 10HP ĐẦU INOX..

13.550.000

Ewara - Ewala CA 65-50-200/11

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP EWARA CA 65-50-200/11 11KW 15HP ĐẦU INOXEW..

16.350.000