Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh

Bơm Ly Tâm Đa Tầng Cánh
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ewara CM 2-60

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 2-60 0,75KW 1,0HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU ..

3.250.000

Ewara CM 2-60T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 2-60T 0,75KW 1,0HP 3PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU..

3.150.000

Ewara CM 4 - 40

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 4-40 0,75KW 1,0HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU ..

3.500.000

Ewara CM 4 - 40T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 4-40T 0,75KW 1,0HP 3Pha ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU..

3.400.000

Ewara CM 4-60

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 4-60 1,1KW 1,5HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU I..

3.800.000

Ewara CM 4-60T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 4-60T 1,1KW 1,5HP 3PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU ..

3.750.000

Ewara CM 8-25

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 8-25 1,5KW 2,0HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU I..

5.300.000

Ewara CM 8-25T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 8-25T 1,5KW 2HP 3PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU IN..

5.200.000

Ewara CM 8-40

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 8-40 2,2KW 3HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INO..

5.850.000

Ewara CM 8-40T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 8-40T 2,2KW 3HP 3PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU IN..

5.750.000

Ewara CM 16-30T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 16-30T 2,2KW 3HP 3PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU I..

5.950.000

Ewara CM 16-40T

MÁY BƠM LY TÂM EWARA CM 16-40T 3KW 4HP 3PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU INO..

7.100.000

Ewara KM 4-9X3M

MÁY BƠM LY TÂM EWARA KM 4-9x3M 0,75KW 1HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU ..

2.050.000

Ewara KM 4-9X4M

MÁY BƠM LY TÂM EWARA KM 4-9x4M 1,1KW 1,5HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU..

2.200.000

Ewara KM 4-9X6M

MÁY BƠM LY TÂM EWARA KM 4-9x6M 1,5KW 2HP 1PHA ĐA TẦNG CÁNH ĐẦU I..

3.100.000