Bơm Trục Đứng Cánh Inox

Bơm Trục Đứng Cánh Inox
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ewara CVL 2-15

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 2-15 1,5KW 2HP 1PHA CÁNH INOXEwara..

8.950.000

Ewara CVL 2-15T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 2-15T 1,5KW 2HP 3PHA CÁNH INOXEwar..

8.000.000

Ewara CVL 2-18

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 2-18 2,2KW 3HP 1PHA CÁNH INOXEwara..

10.500.000

Ewara CVL 2-18T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 2-18T 2,2KW 3HP 3PHA CÁNH INOXEwar..

9.050.000

Ewara CVL 4-12T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 4-12T 2,2KW 3HP 3PHA CÁNH INOXEwar..

8.100.000

Ewara CVL 4-16T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 4-16T 3KW 4HP 3PHA CÁNH INOXEwara ..

9.720.000

Ewara CVL 4-19T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 4-19T 4KW 5,5HP 3PHA CÁNH INOXEwar..

11.900.000

Ewara CVL 10-16T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 10-16T 5,5KW 7,5HP 3PHA CÁNH INOXE..

17.400.000

Ewara CVL 10-20T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 10-20T 7,5KW 10HP 3PHA CÁNH INOXEw..

20.600.000

Ewara CVL 15-12T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 15-12T 11KW 15HP 3PHA CÁNH INOXEwa..

24.320.000

Ewara CVL 15-16T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA CVL 15-16T 15KW 20HP 3PHA CÁNH INOXEwa..

27.300.000