Bơm Trục Đứng Cánh Nhựa

Bơm Trục Đứng Cánh Nhựa
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Ewara VM 2-9X5

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 2-9x5 1,0KW 1,33HP 1PHA CÁNH NHỰAEw..

3.520.000

Ewara VM 2-9X7

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 2-9x7 1,1KW 1,5HP 1PHA CÁNH NHỰAEwa..

4.000.000

Ewara VM 2-9X7T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 2-9x7T 1,1KW 1,5HP 3PHA CÁNH NHỰAEw..

3.900.000

Ewara VM 2-9X9

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 2-9x9 1,5KW 2HP 1PHA CÁNH NHỰAEwara..

4.600.000

Ewara VM 2-9X9T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 2-9x9T 1,5KW 2HP 3PHA CÁNH NHỰAEwar..

4.320.000

Ewara VM 4-9X8

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 4-9x8 2,2KW 3HP 1PHA CÁNH NHỰAEwara..

5.520.000

Ewara VM 4-9X8T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 4-9x8T 2,2KW 3HP 3PHA CÁNH NHỰAEwar..

4.700.000

Ewara VM 6-8.5X8T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG EWARA VM 6-8,5x8T 3KW 4HP 3PHA CÁNH NHỰAEwar..

5.460.000