Bơm Ly Tâm

Bơm Ly Tâm
Bơm Ly Tâm
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX CR 100

MÁY BƠM LY TÂM CÁNH HỞ PENTAX CR 100 - 740W / 1,0HPPentax CR 1..

PENTAX CRT 100

MÁY BƠM LY TÂM CÁNH HỞ PENTAX CRT 100 - 740W / 1,0HP 3phaPenta..

PENTAX CM 50

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CM 50 - 370W / 0,5HPPentax CM 50 thuộc d..

PENTAX CM 75

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CM 75 - 600W / 0,8HPPentax CM 75 thuộc d..

PENTAX CM 100

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CM 100 - 740W / 1,0HPPentax CM 100 thuộc..

PENTAX CMT 100

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CMT 100 - 740W / 1,0HP 3phaPentax CMT 10..

PENTAX CM 164

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CM 164 - 1100W / 1,5HPPentax CM 164 thuộ..

PENTAX CMT 164

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CMT 164 - 1,1KW / 1,5HP 3phaPentax CMT 1..

PENTAX CM 214

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CM 214 - 1,5KW / 2,0HPPentax CM 214 thuộ..

PENTAX CMT 214

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CMT 214 - 1,5KW / 2,0HP 3phaPentax CMT 2..

PENTAX CM 314

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CM 314 - 2,2KW / 3,0HPPentax CM 314 thuộ..

PENTAX CMT 314

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CMT 314 - 2,2KW / 3,0HP 3phaPentax CMT 3..

PENTAX CMT 550

MÁY BƠM LY TÂM PENTAX CMT 550 - 4,0KW / 5,5HP 3phaPentax CMT 5..