Bơm Công Nghiệp

Bơm Công Nghiệp
Bơm Công Nghiệp
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

PENTAX CM 32-160C

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160C 1,5KW / 2,0HP 3phaPentax..

PENTAX CM 32-160B

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160B 2,2KW / 3,0HP 3phaPentax..

PENTAX CM 32-160A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160A 3,0KW / 4,0HP 3phaPentax..

PENTAX CM 32-200C

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-200C 4,0KW / 5,5HP 3phaPentax..

PENTAX CM 32-200B

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-200B 5,5KW / 7,5HP 3phaPentax..

PENTAX CM 32-200A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-200A 7,5KW / 10HP 3phaPentax ..

PENTAX CM 32-250B

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-250B 11KW / 15HP 3phaPentax C..

PENTAX CM 32-250A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-250A 15KW / 20HP 3phaPentax C..

PENTAX CM 40-160A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 40-160A 4,0KW / 5,5HP 3phaPentax..

PENTAX CM 40-200B

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 40-200B 5,5KW / 7,5HP 3phaPentax..

PENTAX CM 40-200A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 40-200A 7,5KW / 10HP 3phaPentax ..

PENTAX CM 40-250B

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 40-250B 11KW / 15HP 3phaPentax C..

PENTAX CM 40-250A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 40-250A 15KW / 20HP 3phaPentax C..

PENTAX CM 50-125A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 50-125A 4,0KW / 5,5HP 3phaPentax..

PENTAX CM 50-160B

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 50-160B 5,5KW / 7,5HP 3phaPentax..

PENTAX CM 50-160A

MÁY BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 50-160A 7,5KW / 10HP 3phaPentax ..