Bơm Hai Tầng Cánh

Bơm Hai Tầng Cánh
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sealand KD 200M

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND KD 200M 1,5KW / 2HP 1phaSea..

8.750.000

Sealand KD 300T

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND KD 300T 2,2KW / 3HP 3phaSea..

9.450.000

Sealand BK 150M

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND BK 150M 1,1KW / 1,5HP 1phaS..

8.100.000

Sealand BK 200T

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND BK 200T 1,5KW / 2HP 3phaSea..

8.650.000

Sealand BK 300T

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND BK 300T 2,2KW / 3HP 3phaSea..

9.400.000

Sealand BK 400T

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND BK 400T 3KW / 4HP 3phaSeala..

16.450.000

Sealand BK 550T

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND BK 550T 4KW / 5,5HP 3phaSea..

17.500.000

Sealand BK 750T

MÁY BƠM LY TÂM 2 TẦNG CÁNH SEALAND BK 750T 5,5KW / 7,5HP 3phaS..

21.450.000