Bơm Trục Đứng

Bơm Trục Đứng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sealand MKV 3/10M

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/10HP 1,1KW / 1,5HP 1ph..

13.300.000

Sealand MKV 3/12M

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/12M 1,47KW / 2,0HP 1ph..

14.300.000

Sealand MKV 3/15M

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/15M 1,85KW / 2,5HP 1ph..

15.900.000

Sealand MKV 3/17T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/17T 2,2KW / 3,0HP 3pha..

16.900.000

Sealand MKV 6/10T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 6/10T 2,2KW / 3,0HP 3pha..

15.700.000

Sealand MVX 3-10FM

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-10FM 1,1KW / 1,5HP 1ph..

24.040.000

Sealand MVX 3-14FM

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-14FM 1,5KW / 2HP 1pha ..

30.700.000

Sealand MVX 3-21FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-21FT 2,2KW / 3,0HP 3ph..

34.700.000

Sealand MVX 3-29FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-29FT 3,0KW / 4,0HP 3ph..

53.000.000

Sealand MVX 5-17FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 5-17FT 15KW / 20HP 3pha ..

43.150.000

Sealand MVX 6-14FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 6-14FT 2,2KW / 3,0HP 3ph..

30.200.000

Sealand MVX 6-20FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 6-20FT 3,0KW / 4,0HP 3ph..

40.600.000

Sealand MVX 6-33FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 6-33FT 4,0KW / 5,5HP 3ph..

53.600.000

Sealand MVX 9-7FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 9-7FT 3,0KW / 4,0HP 3pha..

34.800.000

Sealand MVX 9-20FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 9-12FT 5,5KW / 7,5HP 3ph..

56.750.000

Sealand MVX 9-14FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 9-14FT 7,5KW / 10HP 3pha..

60.750.000