Bơm Nước Thải Thân Gang

Bơm Nước Thải Thân Gang
Bơm Nước Thải Thân Gang
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Mastra MFC 0.55

MASTRA MFC 0.55 1PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 0,55KWMASTRA M..

3.600.000

Mastra MFC 0.75 / 1pha

MASTRA MFC 0.75 1PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 0,75KWMASTRA M..

4.150.000

Mastra MFC 0.75 / 3pha

MASTRA MFC 0.75 3PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 0,75KWMASTRA M..

4.150.000

Mastra MFC 1.1 / 1pha

MASTRA MFC 1.1 1PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 1,1KWMASTRA MFC..

4.800.000

Mastra MFC 1.1 / 3pha

MASTRA MFC 1.1 3PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 1,1KWMASTRA MFC..

4.800.000

Mastra MFC 1.5 / 1pha

MASTRA MFC 1.5 1PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 1,5KWMASTRA MFC..

5.200.000

Mastra MFC 1.5 / 3pha

MASTRA MFC 1.5 3PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 1,5KWMASTRA MFC..

5.200.000

Mastra MFC 2.2 / 1pha

MASTRA MFC 2.2 1PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 2,2KWMASTRA MFC..

6.600.000

Mastra MFC 2.2 / 3pha

MASTRA MFC 2.2 3PHA - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 2,2KWMASTRA MFC..

6.600.000

Mastra MAF 3700

MASTRA MAF 3700 - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 3,7KW..

12.150.000

Mastra MAF 5500

MASTRA MAF 5500 - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 5,5KW..

13.500.000

Mastra MAF 7500

MASTRA MAF 7500 - MÁY BƠM NƯỚC THẢI MASTRA 7,5KW..

14.900.000