Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch

Bơm Hỏa Tiễn 4 Inch
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sealand SL 70-10M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 70-10M 0,74KW / 1,0HP 1phaSealand ..

12.850.000

Sealand SL 70-15M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 70-15M 1,1KW / 1,5HP 1phaSealand S..

15.200.000

Sealand SL 70-20M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 70-20M 1,5KW / 2,0HP 1phaSealand S..

17.850.000

Sealand SL 70-30M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 70-30M 2,2KW / 3,0HP 1phaSealand S..

22.350.000

Sealand SL 70-20T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 70-20T 1,5KW / 2,0HP 3phaSealand S..

16.950.000

Sealand SL 70-30T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 70-30T 2,2KW / 3,0HP 3phaSealand S..

20.650.000

Sealand SL 140-15M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 140-15M 1,1KW / 1,5HP 1phaSealand ..

15.450.000

Sealand SL 140-20M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 140-20M 1,5KW / 2,0HP 1phaSealand ..

18.250.000

Sealand SL 140-30M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 140-30M 2,2KW / 3,0HP 1phaSealand ..

22.850.000

Sealand SL 140-40T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 140-40T 3,0KW / 4,0HP 3phaSealand ..

28.200.000

Sealand SL 140-55T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 140-55T 4,0KW / 5,5HP 3phaSealand ..

34.250.000

Sealand SL 140-75T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 140-75T 5,5KW / 7,5HP 3phaSealand ..

41.300.000

Sealand SL4 B100T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL4 B100T 7,5KW / 10HP 3phaSealand SL..

52.650.000

Sealand SL 200-15M

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 200-15M 1,1KW / 1,5hp 1phaSealand ..

14.500.000

Sealand SL 200-20T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 200-20T 1,5KW / 2,0HP 3phaSealand ..

15.800.000

Sealand SL 200-30T

MÁY BƠM HỎA TIỄN SEALAND SL 200-30T 2,2KW / 3,0HP 3phaSealand ..

18.550.000