Sealand

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sealand MKV 3/10M

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/10HP 1,1KW / 1,5HP 1ph..

13.300.000

Sealand MKV 3/12M

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/12M 1,47KW / 2,0HP 1ph..

14.300.000

Sealand MKV 3/15M

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/15M 1,85KW / 2,5HP 1ph..

15.900.000

Sealand MKV 3/17T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 3/17T 2,2KW / 3,0HP 3pha..

16.900.000

Sealand MKV 6/10T

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA SEALAND MKV 6/10T 2,2KW / 3,0HP 3pha..

15.700.000