Máy Bơm Trục Đứng

Máy Bơm Trục Đứng
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-9 1,1KW 3pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-9 1,1KW - 1,5HP 3PHAMáy Bơm Trụ..

7.100.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-9 1,1KW 1pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-9 1,1KW - 1,5HP 1PHAMáy Bơm Trụ..

8.000.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-11 1,1KW 1pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-11 1,1KW - 1,5HP 1PHAMáy Bơm Tr..

8.050.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-13 1,5KW 3pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-13 1,5KW - 2HP 3PHAMáy Bơm Trục..

8.450.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-13 1,5KW 1pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-13 1,5KW - 2HP 1PHAMáy Bơm Trục..

8.800.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-15 1,5KW 3pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-15 1,5KW - 2HP 3PHAMáy Bơm Trục..

8.850.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-15 1,5KW 1pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-15 1,5KW - 2HP 1PHAMáy Bơm Trục..

10.100.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BL 2-18 2,2KW 3pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BL 2-18 2,2KW - 3HP 3PHAMáy Bơm Trục..

10.200.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BLT 2-9 1,1KW 1pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BLT 2-9 1,1KW - 1,5HP 1PHAMáy Bơm Tr..

7.600.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BLT 2-11 1,1KW 1Pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BLT 2-11 1,1KW - 1,5HP 1PHAMáy Bơm T..

8.150.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BLT 2-13 1,5KW 3pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BLT 2-13 1,5KW 3PHAMáy Bơm Trục Đứng..

8.600.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BLT 2-13 1,5KW 1Pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BLT 2-13 1,5KW - 2HP 1PHAMáy Bơm Trụ..

8.950.000

Máy Bơm Trục Đứng Shimge BLT 2-15 1,5KW 1Pha

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG SHIMGE BLT 2-15 1,5KW - 2HP 1PHAMáy Bơm Trụ..

9.650.000