Bơm Trục Đứng Cánh Inox

Bơm Trục Đứng Cánh Inox
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sealand MVX 3-10FM

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-10FM 1,1KW / 1,5HP 1ph..

24.040.000

Sealand MVX 3-14FM

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-14FM 1,5KW / 2HP 1pha ..

30.700.000

Sealand MVX 3-21FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-21FT 2,2KW / 3,0HP 3ph..

34.700.000

Sealand MVX 3-29FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 3-29FT 3,0KW / 4,0HP 3ph..

53.000.000

Sealand MVX 5-17FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 5-17FT 15KW / 20HP 3pha ..

43.150.000

Sealand MVX 6-14FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 6-14FT 2,2KW / 3,0HP 3ph..

30.200.000

Sealand MVX 6-20FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 6-20FT 3,0KW / 4,0HP 3ph..

40.600.000

Sealand MVX 6-33FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 6-33FT 4,0KW / 5,5HP 3ph..

53.600.000

Sealand MVX 9-7FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 9-7FT 3,0KW / 4,0HP 3pha..

34.800.000

Sealand MVX 9-20FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 9-12FT 5,5KW / 7,5HP 3ph..

56.750.000

Sealand MVX 9-14FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 9-14FT 7,5KW / 10HP 3pha..

60.750.000

Sealand MVX 10-15FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 10-15FT 4,0KW / 5,5HP 3p..

57.500.000

Sealand MVX 15-8FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 15-8FT 7,5KW / 10HP 3pha..

60.900.000

Sealand MVX 15-16FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 15-16FT 15KW / 20HP 3pha..

103.200.000

Sealand MVX 16-10FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 16-10FT 7,5KW / 10HP 3ph..

56.400.000

Sealand MVX 30-6FT

MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SEALAND MVX 30-6FT 15KW / 20HP 3pha ..

104.700.000